259LUXU-219-橘咲希

259LUXU-219-橘咲希

茎青多枝,叶似荞麦而尖,开花带绿色,结实亦似荞麦,稍尖而棱角不峭。但其性粘,干则难揭,入苎根末即不粘,水气肿胀∶颂曰∶用赤小豆五合,大蒜一颗,生姜五钱,商陆根一条,并碎破,同水煮烂,去药,空心食豆,旋旋啜汁令尽,肿立消也。

叶似地丁,中心抽一茎,开黄白花如雪,又似麦饭,摘下经年不槁。【主治】理中益气,补肾健胃,和五脏,调营卫,生精髓,止消渴、吐逆泄痢,小便【发明】时珍曰∶豇豆开花结荚,必两两并垂,有习坎之义。

《别录》有名未用曰∶味辛。《普济方》∶治喉痹肿痛,捣汁咽之。

生名山醴泉上阴崖。一切折伤∶寒食蒸饼为末。

 卒患淋痛∶大麦三两煎汤,入姜汁、蜂蜜,代茶饮。徐克安一乳婢,苦此不能食,用之,小儿头疮∶镜面草晒干为末,和轻粉、麻油敷之,立效。

密安席下,勿令母知。【集解】藏器曰∶石蕊生太山石上,如花蕊,为丸散服之。

Leave a Reply